Internetová informační služba 7.5

Souhrn chyby

Chyba HTTP 404.3 - Not Found

Požadovanou stránku nelze zpracovat kvůli konfiguraci rozšíření. Pokud je na stránce skript, přidejte obslužnou rutinu. Pokud má být soubor stažen, přidejte mapování dat MIME.

Podrobné informace o chybě
ModulStaticFileModule
OznámeníExecuteRequestHandler
Obslužná rutinaStaticFile
Kód chyby0x80070032
Požadovaná adresa URLhttp://www.klinikahm.cz:80/userfiles/files/objednávka_veterinárního_zákroku.odt
Fyzická cestaC:\WebSites\Klinikahm\userfiles\files\objednávka_veterinárního_zákroku.odt
Způsob přihlášeníAnonymní
Přihlásit uživateleAnonymní
Nejpravděpodobnější příčiny:
 • Je možné, že nebylo nalezeno mapování obslužné rutiny. Ve výchozím nastavení je veškerý obsah zpracováván obslužnou rutinou statických souborů.
 • Funkce, kterou se pokoušíte použít, možná není nainstalována.
 • Příslušné mapování MIME není pro tento web nebo aplikaci povoleno. (Upozornění: Nevytvářejte mapování MIME pro obsah, který by uživatelé neměli stahovat, například pro stránky .ASPX nebo soubory .config.)
 • Pokud aplikace ASP.NET není nainstalovaná.
Možná řešení:
 • V oddílu system.webServer/handlers:
  • Ověřte, zda je pro aktuální stránku mapována očekávaná obslužná rutina.
  • Dávejte dobrý pozor na předběžné podmínky (například runtimeVersion, pipelineMode, bitness) a porovnejte je s nastavením fondu aplikací.
  • Dávejte dobrý pozor na typografické chyby na řádku příslušné obslužné rutiny.
 • Ověřte, zda je funkce, kterou používáte, nainstalována.
 • Ověřte, zda je dané mapování MIME povoleno, nebo pomocí nástroje příkazového řádku appcmd.exe přidejte mapování MIME pro tento web.
  1. Chcete-li nastavit typ MIME, použijte následující syntaxi: %SystemRoot%\windows\system32\inetsrv\appcmd set config /section:staticContent /+[fileExtension='řetězec',mimeType='řetězec']
  2. Proměnná řetězec atributu fileExtension představuje příponu názvu souboru a proměnná řetězec atributu mimeType představuje popis typu souboru.
  3. Chcete-li například přidat mapování MIME pro soubor s příponou .xyz: appcmd set config /section:staticContent /+[fileExtension='.xyz',mimeType='text/plain']
  Upozornění: Dříve než toto mapování MIME přidáte do seznamu, ověřte, zda je pro daný webový server potřebné. Konfigurační soubory, jako jsou například soubory .CONFIG, nebo dynamické skriptovací stránky, jako jsou například stránky .ASP nebo .ASPX, by neměly být stahovány přímo a měly by být vždy zpracovány prostřednictvím obslužné rutiny. K ukládání konfiguračních informací jsou někdy používány další soubory, například databázové soubory nebo soubory sloužící k uložení konfigurace, například soubory .XML nebo .MDF. Před povolením těchto souborů určete, zda je klienti mohou stáhnout.
 • Nainstalujte aplikaci ASP.NET.
 • Vytvořte trasovací pravidlo pro sledování neúspěšných požadavků pro tento stavový kód HTTP. Další informace o vytvoření trasovacího pravidla pro neúspěšné požadavky zobrazíte kliknutím sem.
Odkazy a další informace K této chybě dojde, pokud přípona souboru požadované adresy URL představuje typ MIME, který není na daném serveru nakonfigurován. Můžete přidat typ MIME pro přípony souborů, které nejsou dynamickými skriptovacími stránkami ani databázovými či konfiguračními soubory. Ke zpracování těchto typů souborů použijte obslužnou rutinu. Přímé stahování dynamických skriptovacích stránek ani databázových či konfiguračních souborů byste neměli povolit.

Zobrazit další informace »