Katastrofické zlomeniny u koní

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.

Zlomeniny patří k nejzávažnějším poraněním koní a v řadě případů jsou příčinou nejenom ukončení sportovní či dostihové kariéry, ale i důvodem pro utracení postiženého zvířete. Možnosti léčby a šance na úplné vyléčení či alespoň záchranu života závisí v první řadě na tom, která kost je postižená, na charakteru zlomeniny (jednolomné pukliny x roztříštěné fraktury) a na současném poškození kůže a okolních měkkých tkání. Významnou roli hrají stáří a hmotnost pacienta i jeho ochota spolupracovat a tolerovat dlouhodobé omezení.

K nejhorším patří komplikované zlomeniny dlouhých kostí, které jsou běžně v odborné literatuře označovány za katastrofické nebo smrtelné a jsou spojované s nepříznivou prognózou pro návrat koně k původnímu využití i minimálními vyhlídkami pro přežití. Přestože k těmto složitým frakturám může dojít jak při volném pohybu na pastvině či výběhu, nenáročné vyjížďce, parkúrovém skákání nebo dokonce v klidu v boxu, nejčastěji vznikají u plnokrevných koní při plné zátěži v tréninku nebo v dostihu. V těchto případech neplatí, že překážkové dostihy jsou s ohledem na možnost zranění zvířete nebezpečnější, protože ke zlomeninám dochází stejně tak na rovinách, při příznivém průběhu dostihu a bez cizího zavinění. Otázku, proč jediné špatné šlápnutí vede ke smrtelnému úrazu, se snaží už dlouhodobě zodpovědět týmy odborníků v USA, Japonsku a Austrálii. Analyzovány jsou typy povrchů dostihových drah, vlivy počasí, anatomická stavba koně, věk zraněných zvířat, podkování, způsoby tréninku i jiná skrytá onemocnění kostí, kloubů a šlach.

Výsledky rozsáhlých studií naznačují, že příčiny budou mnohem složitější, než je jenom „díra“ v dostihové dráze. I když fatální fraktury postihují koně nejrůznější výkonnosti a jedna z publikovaných prací dokonce predisponuje k tomuto typu zranění plnokrevníky běhající kvůli dřívějším zdravotním problémům dostihy nižší kategorie, bohužel se nevyhýbají ani těm nejlepším. Suverénní vítěz Kentucky Derby Barbaro, spolufavorit Derby v britském Epsomu Horatio Nelson ale i naši Tankred a King Marc tak spíše dávají za pravdu lidové moudrosti, že „herce se nic nestane“.

Jaká jsou úskalí operací složitých fraktur u dostihových koní? Zlomeniny vznikající v maximální rychlosti se progresivně zhoršují opakovaným zatěžováním poraněné končetiny. Pokud se nepodaří koně okamžitě zastavit nebo zvíře po pádu jezdce uteče, dochází k dalšímu rozestupování kostních úlomků a nakonec k úplnému zborcení postižené kosti. Ostré kostní fragmenty mohou navíc poškodit krevní cévy a perforovat kůži.

V otevřených zlomeninách se rychle rozvíjí infekce a naděje na záchranu pacienta rapidně klesá. Většina koní netoleruje situaci, kdy nestabilní končetinu neovládá, i po zastavení není schopná stát na třech a snaží se zraněnou končetinu zatížit. Okamžitá veterinární pomoc spočívající v přiložení speciálního fixačního obvazu nebo pohotovostní dlahy, které frakturu provizorně znehybní, je základním předpokladem pro úspěch pozdější chirurgické rekonstrukce.

Chirurgickou léčbou komplikovaných zlomenin koní se na celém světě úspěšně zabývá jen několik vysoce specializovaných pracovišť. Při rekonstrukci fraktur u koní se využívají stejné principy a materiály jako v humánní medicíně s přihlédnutím k některým odlišnostem. Na rozdíl od lidských pacientů není možné koně dlouhodobě upoutat na lůžko a operací je nutno dosáhnout takového stupně stabilizace, že kůň bude moci zraněnou končetinu téměř plnohodnotně zatěžovat. Pouze při zlomeninách dolních úseků končetin lze k dodatečnému zpevnění využít fixační obvaz.

Kompletní instrumentárium pro kostní chirurgii (osteosyntézu) není zdaleka jediným požadavkem na vybavení příslušné kliniky. Nezbytné je kvalitní oddělení zobrazovací diagnostiky, které disponuje zařízením umožňujícím kontrolu repozice kostí a zavádění implantátů během operace. Samostatnou kapitolu tvoří anesteziologická sekce a laboratorní zázemí. Dostihový kůň podstupující celkovou a často dlouhodobou anestezii krátce po vrcholném výkonu představuje z pohledu anesteziologa vždy kritického pacienta, který vyžaduje velmi intenzivní monitorování. Zástava srdce a smrt stále figurují v seznamu perioperativních komplikací u špičkových koňských atletů.

Teprve po odpojení pacienta od narkotizačního přístroje však začíná nejobtížnější fáze anestezie – zotavení. Zvláště u koní probouzejících se po ošetření zlomenin je kritické období vstávání, kdy hrozí znovuobnovení zlomeniny nebo poranění jiné části těla. Jedna z alternativ jak postavit koně po ošetření složité fraktury, kterou disponují některá specializovaná pracoviště, spočívá v zotavování v nádrži s vodou. Tento způsob je ve světě v současné době považován za nejbezpečnější s ohledem na možné poranění probouzejících se ortopedických pacientů. Jeho zavedení a provoz jsou však mimořádně finančně náročné a neméně náročný je také na množství a odbornost personálu, který s koněm manipuluje.

Ani po postavení z úspěšné operace nemají koně s těžkými zlomeninami zdaleka vyhráno. Pacienti jsou týdny nebo dokonce měsíce odsouzeni k pobytu v boxu a plnokrevníci náhle vyřazení z plné zátěže nemusí tuto situaci dobře snášet. Kromě obrovského nebezpečí infekce, která vede k selhání osteosyntézy, je velkým rizikem schvácení druhostranné a přetěžované končetiny. I z tohoto důvodu je nezbytná dokonalá fixace zlomeniny, která umožňuje téměř normální používání zraněné končetiny. Dalším hrozícím problémem je riziko koliky vyplývající ze změněného režimu pacienta, jiné krmné dávky, nutné medikace a dalších stresových faktorů souvisejících se zraněním.

Operaci je proto možno prohlásit za úspěšnou teprve měsíce po jejím dokončení. Chirurgicky vyřešené pacienty s komplikovanými zlomeninami lze vždy považovat za mimořádné případy. Stejně mimořádné jsou však výdaje spojené s jejich léčbou. Náklady operačních zákroků a pooperační péče mohou dosáhnout desítky tisíc amerických dolarů a tyto sumy nemusí zahrnovat požadavky na dlouhodobou rehabilitaci. Vyčíslit náklady, které byly potřebné na vybavení specializovaných zahraničních pracovišť a vyškolení odborných týmů nelze.


Kde nás najdete

Vyhledávání

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář 

pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná