Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.

Zaměstnavatel

Equine Vet Service, a. s.; Veterinární klinika Heřmanův Městec, Nový Dvůr 993, 538 03, Heřmanův Městec

 • mobil: 602 742 485
 • e-mail: jana.mezerova@klinikahm.cz

Vzdělání a kvalifikace

 • 1981-1985 Gymnázium Elgartova, Brno
 • 1985-1990 Vysoká škola veterinární Brno, obor všeobecné veterinární lékařství
 • 15. 12. 2000 obhájení disertační práce na téma "Vybraná onemocnění ascendentního kolonu s relativní indikací pro operaci"
 • 20. 6. 2007 obhájení habilitační práce na téma "Diagnostika a chirurgická léčba gastrointestinálních onemocnění koní"

Zaměstnání

 • 1991-1992 interní postgraduální studium na Klinice chirurgie a ortopedie VŠV Brno
 • 1992-1999 učitel Kliniky chirurgie a ortopedie VŠV (resp. FVL VFU) Brno
 • 1999-2008 učitel Kliniky chorob koní FVL VFU Brno
 • od 2008 Veterinární klinika Heřmanův Městec

Pedagogická činnost

 • člen oborové rady doktorského studijního programu Chirurgie a ortopedie (dosud)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Choroby koní (dosud)
 • školitel pěti úspěšně obhájených odborných prací studentů 6. ročníku FVL VFU
 • přednášející v předmětech – Chirurgie a ortopedie velkých zvířat, Obecná chirurgie (do roku 2008)
 • zkoušející předmětu Chirurgie a ortopedie velkých zvířat (do roku 2008)
 • člen komise pro obhajoby odborných prací (dosud)
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky z chorob koní (dosud)

Vědecko-výzkumná činnost

 • VZ MŠMT č.CEZ: J 16/98: 161700002 Vliv vnějších a vnitřních faktorů na zdraví a užitkovost/výkonnost zvířat
  1994-2004
 • VZ MŠMT č. MSM 6215712403 Aktivní tvorba zdraví, užitkovosti a výkonnosti hospodářských zvířat
  2005-2011
 • Žádost o VZ MŠMT - MSM 6215712404 Modelová analýza mechanismů infekčních nemocí zvířat jako přístup k minimalizaci rizik ohrožení zdraví lidských a zvířecích populací

Klinická činnost

 • během studia na VŠV - pomocná vědecká síla na Katedře chirurgie a ortopedie – dvě studentské vědecké práce – zaměřené na anestezii malých zvířat
 • postgraduální pobyt (1991-1992) zaměřen na anestezii koní
 • od roku 1993 hlavní klinický zájem – chirurgická léčba kolikových onemocnění koní, rekonstrukce komplikovaných ran

Členství a funkce v odborných organizacích

 • člen ČHS a člen výboru ČHS od roku 1993

Studijní pobyty v zahraničí

 • Německo (1993, 1994)
 • Velká Británie (1996)
 • USA (1997)
 • Maďarsko (2000)
 • USA (2001)

Zájmová činnost

 • jezdectví a dostihový sport, člen redakční rady časopisu Paddock revue

Publikační činnost

seznam publikací

Knihy, učebnice, monografie

 1. Mezerová J., Žert Z.: Rány u koní. Brno, 1996, ČHS, 101 s.
 2. Nečas A., Mezerová J., Raušer P.: Obecná chirurgie. In: Svoboda M., Senior D. F., Doubek J., Klimeš J. a kol.: Nemoci psa a kočky. I. díl. Brno, 2000, ČAVLMZ, Noviko a.s., 1014 s.
 3. Baker G.J., Žert Z., Mezerová J.: Stomatologie koní. Brno, 2002, ČHS a VFU Brno, 141 s.
 4. Mezerová J.: Fixační obvazy u koní. ČHS, VFU Brno a M+H Vet spol. s. r. o., Brno 2004, 37 s.

Publikované práce

 • ve vědeckých časopisech s IF
  • v zahraničí
   1. Mezerová J., Kabeš R., Žert Z., Krisová Š.: Darmvorfall nach Kastration bei vier Pferden. Pferdeheilkunde, 17, 2001, 3, 235-240.
   2. Mezerová J., Žert Z., Kottman J.: Diagnostische und therapeutische Aspekte der Verlagerung des Colon ascendens in den Milznierenraum beim Pferd. Pferdeheilkunde, 19, 2003, 1, 65-74.
   3. Mezerová J., Žert Z., Kabeš R., Jahn P.: Hernia inguinalis incarcerata beim Pferd – 43 Fälle. Pferdeheilkunde, 19, 2003, 3, 263-268.
   4. Mezerová J., Krupil Z., Schillová B., Žert Z.: Kastration des Hengstes – primäre Wundheilung und Komplikationen. Praktischer Tierarzt, 85, 2004, 1, 28-36.
   5. Mezerová J., Krisová Š., Žert Z.: Wundbehandlung durch Hauttransplantation an den distalen Gliedmassenabschnitten bei Pferden. Praktischer Tierarzt, 86, 2005, 7, 482-491.
   6. Mezerová J., Koudela B., Vojtková M.: Kolikerkrankungen des Pferdes in Zusammenhang mit Bandwurmbefall – 5 klinische Fallberichte. Praktischer Tierarzt, 88, 2007, 1, 26-33.
   7. Mezerová J., Ottová L., Žert Z., Krisová Š.: Nicht strangulierender Verschluss des kleinen Kolons beim Pferd: 68 Fälle. Pferdeheilkunde, 23, 2007, 6, 577-586.
   8. Krisová Š., Mezerová J., Žert Z.: Importance of direct ophtalmoscopy and ultrasonography in the diagnostics of equine recurrent uveitis. Medycyna Weterynaryjna, 63, 2007, 10, 1172-1176.
  • domácí
   1. Snášil M., Němeček L., Mezerová J.: Změny klinických, hematologických a biochemických ukazatelů při řízeném dýchání během narkózy u psa. Vet. Med. (Praha) 36, 1991, 5, 309-314.
   2. Snášil M., Němeček L., Mezerová J.: Ověření čs. ventilátoru Elvent pro řízenou ventilaci při inhalační narkóze u psa. Vet. Med. (Praha) 36, 1991, 5, 303-308.
   3. Mezerová J., Němeček L., Snášil M.: Kontinuální intravenózní anestézie psa směsí xylazinu, ketaminu a guaifenezinu. Vet. Med. (Praha) 37, 1992, 5-6, 341-347.
   4. Mezerová J., Snášil M., Němeček L.: Použití xylazinu s ketaminem k úvodu halotanové anestézie u psa. Vet. Med. (Praha), 37, 1992, 4, 243-248.
   5. Hanák J., Jahn P., Kabeš R., Sedlinská M., Žert Z., Mezerová J., Chvátal O.: A field study of oxygen consumption and estimated energy expenditure in the exercising horse. Acta Vet. (Brno), 2001, 70, 133-139.
   6. Mezerová J., Kabeš R., Žert Z., Jahn P., Hanák J.: Impaction of right dorsal colon in the horse: report of 32 cases. Vet. Med.–Czech, 46, 2001, 11-12, 293-300.
   7. Bezděková B., Jahn P., Mezerová J.: Pyloric ulceration and stenosis in two-year-old thoroughbred filly: a case report. Veterinární Medicína, 51, 2006, 2, 75-80.
   8. Žert Z., Mezerová J., Kabeš R., Krisová Š.: Sagittal fracture of the proximal phalanx complicated during induction of anesthesia by complete fragmentation of the bone: a case report. Veterinární Medicína, 52, 2007, 2, 79-82.
   9. Mezerová J., Žert Z., Kabeš R., Ottová L.: Analysis of clinical and perioperative findings in 576 horses subjected to surgical treatment of colic. Veterinární Medicína, 53, 2008, 1, 29-42.
   10. Mezerová J., Žert Z., Kabeš R., Ottová L.: Analysis of therapeutic results and complications after colic surgery in 434 horses. Veterinární Medicína, 53, 2008, 1, 12-28.
   11. Mezerová J., Žert Z., Long-term survival and complications of colic surgery in horses – analysis of 331 cases. Veterinární Medicína, 53, 2008, 1, 43-52.
 • Vědecké a odborné práce v časopisech bez IF
  1. Němeček L., Filla J., Mezerová J.: Vliv celkové anestézie na parciální tlaky krevních plynů a acidobazický stav arteriální krve koně v průběhu operace proti klkání. Veterinářství, 38, 1988, 5, 230-232.
  2. Němeček L., Žert Z., Mezerová J., Filla J.: Použití xylazinu, ketaminu a guaifenezinu k injekční anestézii u koně. Veterinářství, 41, 1991, 9-10, 194-195.
  3. Mezerová J., Žert Z.: Dislokace colon ascendens do renolienálního prostoru. Veterinářství, 44, 1994, 6, 266-268.
  4. Žert Z., Mezerová J.: Zlomeniny u koní – možnosti léčby. Veterinářství, 44, 1994, 10, 462-470.
  5. Žert Z., Mezerová J., Jahn P., Jeník I.: Tympanie vzdušného vaku. Veterinářství, 45, 1995, 3, 120-121.
  6. Mezerová J., Žert Z.: Postkastrační výhřez střev u hřebce. Co dělat v terénních podmínkách. Veterinářství, 51, 2001, 7, 291-293.
  7. Mezerová J., Žert Z., Krupil Z.: Uzavřená metoda kastrace hřebce. Prevence postkastračních komplikací je snazší než jejich řešení. Veterinářství, 51, 2001, 7, 294-296.
  8. Vojáčková P., Mezerová J.: Gastroduodenojejunitis proximalis u koně. Veterinářství, 51, 2001, 12, 574-577.
  9. Mezerová J., Krisová Š.: Transplantace kůže u koní - metoda ošetření velkých kožních defektů na distálních částech končetin. Veterinářství, 52, 2002, 4, 191-194.
  10. Mezerová J.: Pupeční kýly u hříbat a jejich komplikace. Veterinářství, 52, 2002, 7, 313-316.
  11. Krisová Š., Mezerová J., Žert Z.: Korneální ulcerace bakteriálního a mykotického původu u koně. Veterinářství, 52, 2002, 7, 317-320.
  12. Mezerová J.: Inguinální kýly u koní. Veterinářství, 52, 2002, 11, 524-527.
  13. Krisová Š., Mezerová J.: Onemocnění rohovky virového, parazitárního a neinfekčního původu u koně. Veterinářství, 53, 2003, 5, 195-198.
  14. Mezerová J.: Obstipace žaludkovitého rozšíření velkého kolonu u koně. Veterinářství, 53, 2003, 8, 351-354.
  15. Krisová Š., Mezerová J.: Nemoci očí novorozených hříbat. Veterinářství, 53, 2003, 12, 570-575.
  16. Mezerová J.: Rektální vyšetření koně s kolikou (1. část). Veterinářství, 54, 2004, 5, 280-286.
  17. Mezerová J.: Rektální vyšetření koně s kolikou (2. část). Veterinářství, 54, 2004, 7, 396-401.
  18. Mezerová J.: Rektální vyšetření koně s kolikou (3. část). Veterinářství, 54, 2004, 8, 452-456.
  19. Mezerová J.: Rektální vyšetření koně s kolikou (4. část). Veterinářství, 54, 2004, 9, 510-515.
  20. Mezerová J.: Rektální vyšetření koně s kolikou (5. část). Veterinářství, 54, 2004, 10, 566-571.
  21. Mezerová J., Šímová V., Ottová L.: Poškození mezenteria tenkého střeva jako komplikace porodu u klisen. Veterinářství, 55, 2005, 5, 268-271.
  22. Krisová Š., Mezerová J., Žert Z., Kabeš R.: Použití totálního konjunktiválního laloku při ošetření rozsáhlých korneálních ulcerací u koně. Veterinářství, 55, 2005, 7, 414-418.
  23. Mezerová J., Žert Z., Plachý J.: Fraktury bodcových kostí u koní. Veterinářství, 55, 2005, 7, 419-423.
  24. Vojtková M., Mezerová J., Koudela B.: Výskyt a klinický význam tasemnice Anoplocephala perfoliata. Veterinářství, 56, 2006, 1, 24-28.
  25. Ottová L., Mezerová J.: Onemocnění malého kolonu u koní. Veterinářství, 56, 2006, 6, 382-387.
  26. Krisová Š., Mezerová J., Žert Z.: Rekurentní uveitida koní: etiopatogeneze a klinické projevy. Veterinářství, 57, 2007, 5, 299-304.

Kde nás najdete

Vyhledávání

 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář 

pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná